Garantie, reparatie en onderhoud

Als een product bij ontvangst beschadigd of defect blijkt te zijn, neemt u dan onmiddellijk (uiterlijk binnen 14 dagen) contact met ons op. We sturen u een nieuw exemplaar toe mits het gebrek niet is te wijten aan één van de hierna genoemde factoren.

De fabrieksgarantie verschilt per product. Doorgaans geldt voor ons een termijn van 1 jaar, maar daar kan door de fabrikant van af worden geweken.

Gebreken die zijn ontstaan door de volgende factoren vallen altijd buiten de garantie:

  • Niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
  • Gebruik dat anders is dan normaal.
  • Normale slijtage.
  • Montage, installatie of reparatie door ieder ander dan een medewerker van DDS Druma
  • Gebruik van niet originele onderdelen door ieder ander dan een medewerker van DDS Druma
  • Ook als de oorzaak van het gebrek buiten het product ligt wordt geen garantie verstrekt.

 

Uw bestelling

Uw winkelwagen is leeg